Moskee van binnen

De moskee Anno 2022

Hieronder de oude staat van de moskee

Voor moslims is een moskee, figuurlijk gezien, het “Huis van Allah.” De heilige Koran verklaart: “De moskeeën zijn van Allah …”(72:18) De moskee heeft daarom een bijzondere betekenis voor de moslims. De gebedsruimte van de Anadolu moskee in Waddinxveen is ingericht om de moslimgemeenschap in Waddinxveen en omgeving te voorzien van een veilige en prettige gebedsruimte. Iedereen is welkom in de moskee, ongeacht etnische afkomst, leeftijd en geslacht. De moskee is een plaats waar iedereen terecht kan.

De gebedsruimte is ter grootte van 100 m². Vijf keer per dag komen moslims bijeen in de moskee om het dagelijkse gebed te verrichten. Hierbij richten de moslims zich tot de Heilige Moskee in Mekka, Saudi-Arabië. Het tapijt in de gebedsruimte is dan ook gelegd in Zuid-Oostelijke richting.

In de Anadolu moskee zijn een aantal elementen te vinden die in elke moskee ter wereld terug zijn te vinden. Zo bevindt zich in de gebedsruimte een mihrab en een mimbar. Daarnaast bevinden zich in de gebedsruimte Korans, gebedskralen en kalligrafiedecoraties.

Een overzicht van de gebedsruimte. De moslims staan hier zij aan zij om gezamenlijk het gebed te verrichten.

De ‘mihrab’ is de plek waar de imam dagelijks de gebeden voorgaat. De mihrab geeft de richting van de Ka’aba aan en staat centraal in de moskee.

De gebedsruimte wordt betreden zonder schoenen. Dit is belangrijk omdat moslims tijdens het gebed op de grond knielen en hun hoofd op de grond plaatsen. Daarom is het belangrijk dat de moskee schoon is van binnen. Het tapijt wordt regelmatig gereinigd.

De ‘mimbar’ is het gedeelte met een trap, dat door de imam gebruikt wordt om op vrijdag de preek voor te dragen aan de gemeenschap. De verhoging zorgt ervoor dat de imam en de gemeenschap elkaar kunnen zien. De mimbar bevindt zich rechts van de mihrab.

De Koran is het Goddelijke Woord dat via Profeet Mohammed naar de mens is gezonden. Bezoekers van de moskee lezen regelmatig de Koran om de Goddelijke Boodschap te begrijpen.

De Koran is het Goddelijke Woord dat via Profeet Mohammed (vzmh) naar de mens is gezonden. Bezoekers van de moskee lezen regelmatig de Koran om de Goddelijke Boodschap te begrijpen.

In de moskee komen geen afbeeldingen voor. Moslims geloven dat het indruist tegen het principe van de eenheid van God. Op de afbeelding zijn kalligrafiedecoraties te zien. Rechts staat ‘Allah’, in het midden staat ‘Mohammed’ en links staat ‘Abu Bakr’. In totaal hangen er acht van deze werken in de gebedsruimte.

Op deze afbeelding zijn kalligrafiedecoraties te zien. Rechts staat ‘Allah’, in het midden staat ‘Mohammed’ (vzmh) en links staat ‘Abu Bakr’. In totaal hangen er acht van deze werken in de gebedsruimte. In de moskee komen geen afbeeldingen voor. Moslims geloven dat het indruist tegen het principe van de eenheid van God.