Islam

De 5 zuilen

De 5 zuilen vertegenwoordigen de 5 hoofdpunten van het geloof en zijn een soort ‘minimum’ voor wat een moslim moet doen om een goede moslim te zijn. Je kan de geloofszuilen vergelijken met zuilen in een gebouw, het geloof rust als het ware op de zuilen.

De 5 zuilen bestaan uit:

 • De ‘shahada’, wat een getuigenis van geloof betekent.
 • De ‘salat’, wat bidden en/of gebed betekent.
 • De ‘zakat’, wat reiniging in de vorm van aalmoezen aan de armen betekent.
 • De ‘sawm’, wat vasten tijdens de Ramadan inhoudt.
 • En de ‘hajj’, wat de pelgrimstocht naar Mekka betekent

Gebed

De salat, de tweede zuil, is het rituele gebed. Het bestaat uit 5 dagelijkse gebeden, en duurt per gebed 5 tot 10 minuten. Een moslim is verplicht 5 keer per dag te bidden, maar dit hoeft niet altijd in een moskee (Arabisch: “Masjid”) behalve op vrijdagmiddag. Door het bidden wordt een moslim constant herinnerd aan Allah en bedankt hij/zij Hem voor zijn daden en zegeningen. Bidden leert een moslim ook geestelijke en lichamelijke reinheid.

Er zijn 5 dagelijkse gebeden. De tijden hiervoor staan niet vast maar zijn afhankelijk van de stand van de zon. De dagdelen wanneer de gebeden moeten worden uitgevoerd blijven wel hetzelfde. Omdat sommige gebeden voor een bepaalde stand van de zon moeten worden verricht (zonsopkomst, -ondergang), verschillen de tijden per werelddeel en soms ook per land.

De namen van de 5 gebeden en de bijbehorende tijden zijn als volgt:

 • Ochtend (Sabah)
 • Middag (Öğle)
 • Namiddag (ikindi)
 • Avond (Akşam)
 • Na-avond (Yatsı)

Wassing

Voordat een moslim gaat bidden moet hij/zij zich ritueel reinigen, dit heet de ‘abdest’. Er zijn twee soorten reinigingen: de kleine en de grote reiniging. Een kleine reiniging moet men uitvoeren nadat hij/zij bijvoorbeeld naar het toilet is geweest. Een grote wassing is nodig na bijvoorbeeld het aanraken van een lijk of varken, geslachtsgemeenschap, het drinken van alcohol, of na contact met bloed.

Het reinigen kan beginnen na het uitspreken van het voornemen de reiniging te verrichten en bestaat uit 8 stappen:

 • Drie keer de handen wassen
 • Drie keer de mond spoelen
 • Drie keer de neus schoonmaken
 • Drie keer het hele gezicht wassen
 • Drie keer de onderarmen wassen, men begint met de rechter
 • Het hoofd, de oren en de nek met de handen vegen
 • De voeten wassen, men begint met de rechter

Hierna kan men met het bidden beginnen. Vaak wordt gebeden op speciale gebedskleedjes.

Het gebed moet altijd in de richting van Mekka worden gehouden. Deze richting wordt de Kâbe (of Kıble) genoemd. De richting naar Mekka hangt af van de plaats van het gebed. Moslims bidden dus NIET ALTIJD richting het oosten! Dat is wel het geval in Nederland.